logo

ADANA KOLEJ

Kültür insanın oluşturduğu her şeyi kapsamaktadır. Doğumdan hemen sonra kazanılmaya başlar ve insanlar öğrendikleri bilgileri gelecek nesillere aktarır. Eğitim ise kültürleşmenin amaçlı yapılan kısmıdır. Aynı zamanda İngilizce ‘’education’’ kökünden gelmektedir ve anlamı dik durmak yükselmektir. Eğitimin kökündeki anlam yani yükselmek aslında amaçlanan hedefi gözler önüne sermektedir. Bireyleri bu süreç içerisinde verilen bilgiler ve davranışlar sonucunda hep daha çok yükseltmeyi ve gelişimlerini sağlamaktır. Eğitim zaten genel anlamıyla bireylerde istendik davranışları kazanma süreci olarak ifade edilmektedir. Bu süreç oldukça büyük bir öneme sahiptir çünkü eğitim kurumları kişilerin karşılaştıkları ilk sosyal çevredir ve onları hayata hazırlar.


Kişilerin belirli yaştan sonra karşılaştıkları bu kurum onların çoğu zaman tüm hayatını etkilemektedir. Verilen bilgi birikimlerinin ölçülmesiyle meslekler kazanılmakta ve hayatlar buna göre şekillenmektedir. Bunun yanı sıra toplumsal kuralların ve kültürün de aktarılmasıyla bireysel topluma uyumlu olarak hazırlanmakta ve sosyalleştirilmektedir. Bu amaçları güden Adana kolej sayısı oldukça fazladır. Ancak gerçekleştirmek ve verilen hizmetten memnun kalanların dönütleri kurumumuzda diğer kolejlere nazaran oldukça fazladır.


Vizyon ve Misyonumuz Neler?

Kurumumuz Adana kolejleri arasında farkını ortaya koymak ve bünyemizde bulunan tüm öğrencilere dokunarak onları hayatlarının kararlarını verecek kapıları açmasına yardımcı olmaktır. Birçok okul ve kolejlerde öğrencilere bilgi birikimleri pek tabi öyle ya da böyle aktarılmaktadır. Ancak bu bilgi aktarımı çoğu zaman diğer Adana kolejlerinde bir dayatma olarak uygulanmaktadır. Bizlerde ise deneyimli öğretmenlerimiz ve aldığımız öğrencilere ve çağa uygun öğretim yöntemlerimiz sayesinde öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmektedir.


Onlara öğrenmenin aşkını aşılamak, eğitim ya da okulların bir dayatma olduğu düşüncesinden çıkararak gelmeyi istedikleri bir yer olmayı hedefleyerek bu doğrultuda öğretmenlerimizle çalışmaktayız. Ders sırasında ezber sistemini kaldırarak, uygulayarak, görerek, sorgulayarak öğrenmeyi sağlamaktayız. Öğrencilerimizi aktif kılarak onlara öğrenmenin zevkini yaşatıyoruz ve böylece kalıcı ve tam öğrenmeler sağlıyoruz. Onların güdülenmelerini arttırarak istenilen bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca öğrenmelerimizi çeşitli materyallerle destekleyerek, öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken yönetim ve öğretmen kadromuzla uyumlu çalışmalar sergiliyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *