logo

Adana Özel Lise Önerisi

Eğitim uzun zamandır süregelen bir süreçtir. Bu süreç zaman içerisinde önemli isimlerin yaptığı araştırmalar ve kuramları sayesinde değişiklik göstererek devam etmiştir. Her dönem gelişen bu akımların yanında temel amaç olarak öğrencilere bilgi aktarımının sağlanmasıdır. Gelişen bu kuramların temel amacı, yapılacak bilgi aktarımının bireylere yani öğrencilere kolay aktarılmasıdır. Eğitimin oluşumu günümüze gelene kadar farklı kuramlara maruz kalmıştır bu yüzdendir ki günümüz de farklı kuramlar ve savunucularının oluşturduğu yöntemler yer almaktadır.


Eğitim bilgi aktarımıyla beraber aslında kültürün de değişimiyle bireyleri topluma hazır hale getirmeyi hedeflemektedir. Başlangıçtan itibaren bireyleri vicdanlı, dürüst, sorumlu ve daha birçok özelliği de kazandırmayı hedeflemektedir. Her ne kadar sadece düz bilgi aktarımı olarak görülse de eğitim bunun dışında birçok hedefi oluşturmakta ve gerçekleştirmektedir. Eğitimin bu derece önemli olmasının sonucunda eğitim verilecek kurumun önemi de bir o kadar artmaktadır. Oluşturulan bu hedefleri her okul gerçekleştirememektedir. Okulumuz ise Adana özel lise önerisi olarak alınan liselerin başında gelmektedir.


Neden Bizi Seçmelisiniz?

Çevremizde her ne kadar fazla sayıda okul bulunsa da Adana özel lise önerisi olarak sunulan okul sayısı azdır ve bu azınlık arasında bulunarak oldukça fazla sayıda tercih edilmemiz bizleri mutlu etmektedir. Bu öneriler arasında bulunarak tercih edilebilmek adına yönetimimiz ve mevcut kadromuzla beraber her zaman çalışmakta ve gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Neden bizi seçmelisiniz konusuna gelirsek eğer, Adana özel lise önerisi olarak sunulmayan liselerin aksine öğrencilerimizi günümüze uygun yöntemler seçerek eğitimini sağlamaktayız. Bu öğrencilerin uygunluğuna göre kimi zaman işbirlikçi kimi zaman tam öğrenme olarak uygulanmaktadır. Temel hedef öğrencilerin bireysel olarak varlığını kanıtlamalarıyla beraber toplum içerisinde uyumluluklarını da sağlayabilecek düzeyde işbirlikçi bireyler olabilmeleridir. Ayrıca öğrenimlerini tam olarak gerçekleştirmek adına farklı duyu organlarına hitap eden çeşitli materyallerle birlikte öğrenimlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede bilgi alımı daha kolay olmakta ve tam olarak gerçekleşip pekiştirilmektedir. Bunların çoğunu kadromuzda bulundurduğumuz ve özenle seçtiğimiz öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Aklınıza takılan sorular ve konuşmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *