logo

Adanadaki Kolejler

Öğrenim insanlarda farkında olarak ya da olmayarak hayatın her alanında ve anında gerçekleşebilmektedir. Sıradan bir gün içerisinde gelişen ani olaylarla bir şeyler öğrenebilmekteyiz. Eğitim ise bu öğrenimin planlanmış ve programlanmış halidir. Bireylere belirli zamanlar içerisinde belirli koşullar altında hedeflenen bilgi ve davranışı kazandırma sürecidir. Bu süreç eğitimin gerçekleştiği kurumlarda öğrenimi sağlayan öğretmen, bulunan ortam, uygulanan yöntem ve kullanılan materyaller yüzünden farklı şekillerde ilerlemektedir. Her ne kadar verilecek ve işlenecek konular aynı olsa da biraz önce saydığımız unsurlar eğitim kurumları arasında farklılıklar oluşmasına sebep olmaktadır.


Bahsettiğimiz unsurlar sayesinde Adanadaki kolejler arasında farklı bir konumda yer almaktayız. Oluşturduğumuz donanımlı eğitim kadrosuyla özenle hazırlanmış ve mevcut sayısı az olan sınıflarımızla bire bir ve aktif katılımlar gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede her öğrenciye dokunabilmekte ve verilen eğitimi tam olarak kazandığından emin olarak ilerleme sağlamaktayız. Aynı zamanda sınıf düzenimizi amaçlanan eğitim yöntemlerimize göre sene içerisinde değişiklikler meydana getirebilmekteyiz. Burada amaç bireyler klasik sistemden kurtulup, birbirleriyle etkileşim halinde öğrenerek kalıcı öğrenimlerini sağlamaktır. Adanadaki kolejlerin çoğunda bu hususa rastlayamazsınız bu bizi onlardan ayıran yegane sebeplerden birisidir.


Adanadaki Kolejler Arasında Bizi Tercih Etmeniz İçin Sebepler


Öncelikle mevcut öğretmen kadromuz diğer kolejler arasında en çağdaş, yenilikçi ve deneyimli kadrodur. Öğrenciyle nasıl iletişim kurmasını bilen, onlarla nasıl etkileşim halinde olacağının farkında olan öğretme aşkını içlerinde barındıran bireylerden oluşmaktadır. Gerçekleştirmeyi amaçladığımız hedefleri büyük bir azimle öğrencilerle iş birliği içerisinde olarak gerçekleştirmektedirler. Bunun yanında farklı materyallerle desteklenmiş farklı öğretim stratejilerini öğrenciye uygunluğunu test ederek uygulamakta ve dersleri eğlenceli bir şekilde işlemektedirler. Bu sayede öğrencilerin kalıcı ve tam öğrenimlerini sağlamaktadırlar.


Teknolojiyle tam uyumlu okulumuzda öğrencilerimize son çağa ayak uydurabilecekleri hizmetler sunmaktayız. Günümüzde teknolojiyle içli dışlı bir nesil oluştuğundan onları bu teknolojiden nasıl doğru faydalanabileceklerini öğretmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca verdiğimiz Avrupa standartlarındaki yabancı dil eğitimiyle onları farklı dünyaların kapısını açacak dil öğrenimlerini kazanmalarını hedeflemekteyiz. Her dil yeni bir dünya, yeni bir bakış düşüncesiyle hareket etmekteyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *