logo

Adana özel okul

Adana özel okul alanında alternatif kurumların yer aldığı illerimizden biridir. Ayrıca eğitim ve iş olanakları açısından Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden de en fazla göç alan illerimizden biridir. Bu da Adana’yı hem nüfus hem de eğitim kurumlarının artışı açısından son derece etkilemektedir. Sürekli bir nüfus artışının yaşandığı ilimizde doğal olarak eğitim kurumlarına olan ihtiyaç da her gün biraz daha artmakta, bu da Adanadaki okullar arasına her gün bir yenisinin eklenmesine vesile olmaktadır.

Adana’daki okul olanakları arasında devlet okulları ve Adana özel okul seçenekleri yer almaktadır. Bunların arasında değerlendirme yaparsak her iki grubunda kendi çapında rağbet gördüğü söylenebilir. Elbette Adana özel okul grubu içinde yer alan Adana Özel Anadolu Liseleri ve Adanadaki kolejler gelir düzeyi yeterli seviyede olan ailelerin en çok tercih ettiği kurumlar olarak göze çarpmaktadır. Ama tabi ki bu tarz kurumlar devlet desteği olmaksızın varlığını sürdüren özel kurumlar olduğundan Adana özel okul fiyatları gibi ücretler karşılığında eğitim hizmeti sağlayabilmektedir. Sonuç olarak her özel kurum gibi özel okulların da eğitim vermeye devam edebilmesi için karşılamak zorunda oldukları giderler ve masraflar bulunmaktadır. Bu anlamda özel okul fiyatları kurumların kapasitesine, konumuna, niteliğine ve olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Adana sanayi ve tarım alanında ülkemizin en önemli illerinden biridir. Yıllardır bu alanlarda öne çıkan Adana’da; son dönemde eğitim açısından da bir ivmelenme yaşanması dikkat çekicidir. Ülkemizin dört bir yanında yaşayan tüm çocuklarımız ve tüm gençlerimiz gibi Adana’da yaşayanlar da en kaliteli eğitim kurumlarında eğitim almayı hak etmektedir. Bu bazen bir devlet okulu çatısı altında bazen bir özel okul adı altında sağlanabilmektedir. Bu konuda elbette ki bireylerin ekonomik düzeyi fazlasıyla öne çıkmaktadır. Bu bireyler için bir fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır. Fakat şu da bir gerçektir ki; her ebeveyn çocuğu için imkânları dâhilinde alabileceği en iyi eğitimi almasını ister. Bu tür tercihler bireylerden değil eğitim sisteminden kaynaklanmaktadır. Yeterli derecede nitelikli devlet okulunun olmaması ekonomik yeterliliğe sahip bireyleri özel okulları tercihe sevk etmektedir.

Comments are closed.