ADANANIN EN İYİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ

Eğitim bireyde istendik davranış oluşturma sürecidir. İstendik davranıştan kasıt bireyde bilgi birikimi oluşturarak kendisini idare edebilen ve toplumda fayda bireyler oluşturma halidir. Bununla birlikte geçen bu süre içerisinde bu davranışları kazandırmaya yönelik birçok yöntem ve teknik uygulanmaktadır. Her eğitim kurumunun hatta her öğretmenin uygulayacağı yöntem farklıdır bu da öğrencilerin öğrenme süreçlerini pek tabi etkilemektedir.


Kurumumuz Adananın en iyi özel Anadolu lisesi olabilmek için oluşumundan itibaren yönetici ve öğretmen kadrosuyla büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Yönetimimiz, öğrencilerimize öğrenimlerini gerçekleştirebilecekleri uygun ortam ve materyal desteği sağlamakla birlikte kurumun ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Öğretmenlerimiz ise daha önce sağladıkları deneyimleri sayesinde öğrencilere onların seviyelerine uygun farklı öğretim yöntemleri uygulayarak öğrenim süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Oluşumumuzdan şuana kadar geçen süreç sonunda aslında ulaştığımız nokta Adananın en iyi özel Anadolu lisesi olma hedefimizi gerçekleştirdiğimiz noktadır. Her zaman daha iyisi olmak adına hiç durmadan çalışmalarımıza devam etmekteyiz.


Okulumuzun Sizlere Sunduğu İmkanlar

Kurumumuz öğrencilerimize bire bir etkileşimde bulunan öğretmenlerimizi büyük bir titizlikle seçmektedir. Öğrencilerle uygun iletişimi kurabilecek aynı zamanda öğrencilerimize model olabilecek uygun, yeniliğe açık çağdaş öğretmen seçimleri yapmaktadır. Seçilen öğretmenlerimiz ve yönetimimiz sayesinde Adananın en iyi özel Anadolu lisesi olarak anılmaktayız.

Öğretmenlerimiz sınıflarındaki her öğrencinin kendisine has özellikte olduğunun ve her birinin biricik olduğunun farkında olarak öğrenimlerini sağlamaktadır. Yani öğrencilerin hepsinin aynı kapasite olmadığının farkında olarak, her birine uygun ortam sağlanarak tam öğrenmelerini sağlamaktayız. Her öğrencinin konuya hakimiyeti tam ve eksiksiz sağlandığı vakit yeni konuya geçişleri gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede ileride öğrencilerin karşılaşacağı yeni konular da zorlanmayarak öğrenmeleri de sağlanacaktır. Ayrıca okulumuzda öğrencilerimizin öğrenimini destekleyecek farklı materyal destekleri bulunmaktadır.


Öğrencilerimizin öğrenimlerinin gerçekleştiği sırada ve okul dışındaki hayatlarında oluşan stres, sıkıntılarına çözüm bulmak için okullarımızda psikolojik destek sağlayan psikolojik danışmanlar bulunmaktadır. Bu psikolojik danışmanlar sayesinde öğrencilerimizin normal hayatına ya da öğrenim sırasında engel olan durumları ortadan kaldırarak onları daha uygun ve mutlu bireyler haline getirmekteyiz.

Adana Özel Lise

Eğitim, gerçekleştirilen süre sonucunda öğrencilerde bir değişiklik yaratmayı amaçlayan ve farklı kademelerden oluşan bir süreçtir. Bu süreç boyunca öğrenciler farklı bilgi ve yöntemlere maruz kalarak bilgi birikimini arttırmakta, belirli gelişim sonucunda eğitimin farklı kademelerine atlamaktadır. Her kademenin kendi içerisinde bir önemi bulunmakla birlikte lisenin bu kademeler içerisinde özel bir yeri vardır.


Lisenin öğrenci üzerinde bilgi birikimin dışında kişiliğini kazandığı bir süreç olarak tanımlamak hiçte yanlış olmaz. Bireyler lise döneminde  gelişim dönemleri içerisinde kimlik kazanımını yaşamaktadır bundan dolayı bireylerin bulunduğu ortam, maruz kaldıkları ilişkiler onlar için ekstra önem kazanmaktadır. Şayet öğrenci farklı ve istenmeyen bir ortamda bulunursa istenmeyen davranışlara maruz kalarak ayrıca bu davranışları model alarak aynı davranışları yansıtabilirler. Tüm bunların farkında olarak oluşan kurumumuz bünyesinde örnek olarak yansıtılan bir ortama sahip olarak öğrencilerimizin bu süreçlerinde bilgi birikimlerinin artmasıyla birlikte onların kişilik ve kimlik kazanımlarına da uygun örnekler oluşturarak bu süreci sağlıklı atlatmalarını hedeflemekteyiz. Yani Adana özel liseler arasında diğerleri gibi tek hedef olarak bilgi aktarımını görmemekte, bünyemizdeki her bireyin aslında topluma uygun ve örnek bireyler olarak yetiştirmeyi de kendimize hedef olarak görmekteyiz.


Kurumumuzda Hedeflediklerimiz


Adana özel liseler arasında bulunan kurumumuz, biraz önce de bahsedildiği üzere öğrencilere elbette bilgi birikimi aktarımı yapılmakta ancak bunun yanında onların topluma uygun bireyler olarak yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına bünyemizde deneyimli, öğrencilerle olumlu ilişkiler üretebilecek öğretmenler bulundurmaktayız. Öğrencilerin sorunlarından anlayan, onların seviyesine kolay inebilen öğretmenlerimiz sayesinde öğrencilerimizin her birine dokunabilmekteyiz.


Bu dönemdeki öğrencilerimiz için sosyalleşme oldukça büyük bir öneme sahiptir. Adana özel lise arasında bulunan kurumumuz kendi içine kapanık ve iletişim kuramayan bir bireyden ziyade öğrencilerimizin kendi derdini anlatabilen bireyler olmaları adına onları sosyalleşmeye itmekteyiz. Sınıf içerisinde yapılan aktiviteler, öğretmenlerimizin uyguladığı öğretim stratejileri sayesinde bu amacımızı gerçekleştirmek sandığımızdan daha kolay olmaktadır. Onların kazandığı bu davranışlar sayesinde topluma uyumlu ve hazır bireyler oluşturmaktayız. Aslında bu sayede eğitimi normal hayatın akışına uygun ve istenilen zamanda uygulanabilir hale de getirmekteyiz. 

Adana Özel Lise Önerisi

Eğitim uzun zamandır süregelen bir süreçtir. Bu süreç zaman içerisinde önemli isimlerin yaptığı araştırmalar ve kuramları sayesinde değişiklik göstererek devam etmiştir. Her dönem gelişen bu akımların yanında temel amaç olarak öğrencilere bilgi aktarımının sağlanmasıdır. Gelişen bu kuramların temel amacı, yapılacak bilgi aktarımının bireylere yani öğrencilere kolay aktarılmasıdır. Eğitimin oluşumu günümüze gelene kadar farklı kuramlara maruz kalmıştır bu yüzdendir ki günümüz de farklı kuramlar ve savunucularının oluşturduğu yöntemler yer almaktadır.


Eğitim bilgi aktarımıyla beraber aslında kültürün de değişimiyle bireyleri topluma hazır hale getirmeyi hedeflemektedir. Başlangıçtan itibaren bireyleri vicdanlı, dürüst, sorumlu ve daha birçok özelliği de kazandırmayı hedeflemektedir. Her ne kadar sadece düz bilgi aktarımı olarak görülse de eğitim bunun dışında birçok hedefi oluşturmakta ve gerçekleştirmektedir. Eğitimin bu derece önemli olmasının sonucunda eğitim verilecek kurumun önemi de bir o kadar artmaktadır. Oluşturulan bu hedefleri her okul gerçekleştirememektedir. Okulumuz ise Adana özel lise önerisi olarak alınan liselerin başında gelmektedir.


Neden Bizi Seçmelisiniz?

Çevremizde her ne kadar fazla sayıda okul bulunsa da Adana özel lise önerisi olarak sunulan okul sayısı azdır ve bu azınlık arasında bulunarak oldukça fazla sayıda tercih edilmemiz bizleri mutlu etmektedir. Bu öneriler arasında bulunarak tercih edilebilmek adına yönetimimiz ve mevcut kadromuzla beraber her zaman çalışmakta ve gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Neden bizi seçmelisiniz konusuna gelirsek eğer, Adana özel lise önerisi olarak sunulmayan liselerin aksine öğrencilerimizi günümüze uygun yöntemler seçerek eğitimini sağlamaktayız. Bu öğrencilerin uygunluğuna göre kimi zaman işbirlikçi kimi zaman tam öğrenme olarak uygulanmaktadır. Temel hedef öğrencilerin bireysel olarak varlığını kanıtlamalarıyla beraber toplum içerisinde uyumluluklarını da sağlayabilecek düzeyde işbirlikçi bireyler olabilmeleridir. Ayrıca öğrenimlerini tam olarak gerçekleştirmek adına farklı duyu organlarına hitap eden çeşitli materyallerle birlikte öğrenimlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede bilgi alımı daha kolay olmakta ve tam olarak gerçekleşip pekiştirilmektedir. Bunların çoğunu kadromuzda bulundurduğumuz ve özenle seçtiğimiz öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Aklınıza takılan sorular ve konuşmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşabilirsiniz.