ADANA ÖZEL OKULLAR

Eğitim genel anlamda bireylerde davranış değişikliği yaratman amacıyla verilen bilgiler ve bunların kapsamında oluşan bir süreci içermektedir. Bu süreç her ne kadar bu kadar genel anlamda tabir edilse de aslında eğitim tüm bunların dışında bilgi birikiminin yanında kişinin toplumsal alanda da gelişimine katkı sağlamak adına bireyde gelişimler yaratmaktadır. Tarih boyunca büyük öneme sahip olan eğitim günümüzde de pek tabi ki önemini korumaktadır. Ve bununla beraber eskiye nazaran eğitim artık ulaşılması daha basit bir konum haline gelmiştir.


Adana’da da eğitim vermek adına bir çok okul bulunmaktadır. Adana özel okullar arasında bulunan kurumumuz ise diğerlerinden sıyrılarak eğitim de çığır açmak adına çalışmalarını sürdürmektedir. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde Adana özel okullar arasında farkımızı korumaya devam etmekteyiz bunun sonucu da daha çok tercih edilmemizle sonuçlanmaktadır. Bu derece seçilmemizin karşılığını vermek ve siz veli ve öğrencilerimizi mutlu etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Diğer okullara kıyasla oluşturduğumuz ortam ve çalışma kadromuzla eğitime farklı bir hava getirmeyi hedeflemekte ve bunu gerçekleştirmekteyiz. Eğitim sürecinin oluşturduğu önemi fark ederek öğrencilerimizi geliştirmek amacını güderken onlara zorlamadan eğlenceli bir havayla öğrenimlerini gerçekleştirmekteyiz.


Adana Özel Okullar Arasında Neden Bizi Seçmelisiniz?

Eğitim kurumlarının bu derece çeşitlenmesi sonrasında bizi tercih etmeniz için farklı yönlerimizle oluşumumuzu sağlamaktayız. Diğer kurumlar klasik eğitim tabiri ile belirtebileceğimiz yönleriyle oluşumlarını devam ettirmekteyken bizler öğrencilerimizi çağ dışı yöntemlerle değil, modern çağa ait yöntemlerle öğrenimlerini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Eğitim her ne kadar bilimsel bilgi artışı olarak görülse de çağımızın büyük sorunlardan olan sosyalleşememe sorununa da çözümler bulmak adına önemli adımlar atmaktayız. Sınıf içerisinde öğrencilerin kaynaşmalarını arttırmaya yönelik özel grup çalışmalarıyla bu amacı desteklemekteyiz. Aynı zaman da öğretim sırasında deneyimli öğretmenlerimiz sayesinde uyguladığımız modern eğitim yöntemleriyle beraber öğrencilerin birbiriyle etkileşimini arttırarak onların iletişim bilgilerini arttırarak, sosyal ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmekteyiz. Kurumumuzun bünyesinde bulunan deneyimli öğretmenler sayesinde belirlediğimiz özel amaçlarımızı gerçekleştirmek adına her geçen gün daha fazla çalışarak öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışmaktayız.

ADANA KOLEJ

Kültür insanın oluşturduğu her şeyi kapsamaktadır. Doğumdan hemen sonra kazanılmaya başlar ve insanlar öğrendikleri bilgileri gelecek nesillere aktarır. Eğitim ise kültürleşmenin amaçlı yapılan kısmıdır. Aynı zamanda İngilizce ‘’education’’ kökünden gelmektedir ve anlamı dik durmak yükselmektir. Eğitimin kökündeki anlam yani yükselmek aslında amaçlanan hedefi gözler önüne sermektedir. Bireyleri bu süreç içerisinde verilen bilgiler ve davranışlar sonucunda hep daha çok yükseltmeyi ve gelişimlerini sağlamaktır. Eğitim zaten genel anlamıyla bireylerde istendik davranışları kazanma süreci olarak ifade edilmektedir. Bu süreç oldukça büyük bir öneme sahiptir çünkü eğitim kurumları kişilerin karşılaştıkları ilk sosyal çevredir ve onları hayata hazırlar.


Kişilerin belirli yaştan sonra karşılaştıkları bu kurum onların çoğu zaman tüm hayatını etkilemektedir. Verilen bilgi birikimlerinin ölçülmesiyle meslekler kazanılmakta ve hayatlar buna göre şekillenmektedir. Bunun yanı sıra toplumsal kuralların ve kültürün de aktarılmasıyla bireysel topluma uyumlu olarak hazırlanmakta ve sosyalleştirilmektedir. Bu amaçları güden Adana kolej sayısı oldukça fazladır. Ancak gerçekleştirmek ve verilen hizmetten memnun kalanların dönütleri kurumumuzda diğer kolejlere nazaran oldukça fazladır.


Vizyon ve Misyonumuz Neler?

Kurumumuz Adana kolejleri arasında farkını ortaya koymak ve bünyemizde bulunan tüm öğrencilere dokunarak onları hayatlarının kararlarını verecek kapıları açmasına yardımcı olmaktır. Birçok okul ve kolejlerde öğrencilere bilgi birikimleri pek tabi öyle ya da böyle aktarılmaktadır. Ancak bu bilgi aktarımı çoğu zaman diğer Adana kolejlerinde bir dayatma olarak uygulanmaktadır. Bizlerde ise deneyimli öğretmenlerimiz ve aldığımız öğrencilere ve çağa uygun öğretim yöntemlerimiz sayesinde öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmektedir.


Onlara öğrenmenin aşkını aşılamak, eğitim ya da okulların bir dayatma olduğu düşüncesinden çıkararak gelmeyi istedikleri bir yer olmayı hedefleyerek bu doğrultuda öğretmenlerimizle çalışmaktayız. Ders sırasında ezber sistemini kaldırarak, uygulayarak, görerek, sorgulayarak öğrenmeyi sağlamaktayız. Öğrencilerimizi aktif kılarak onlara öğrenmenin zevkini yaşatıyoruz ve böylece kalıcı ve tam öğrenmeler sağlıyoruz. Onların güdülenmelerini arttırarak istenilen bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca öğrenmelerimizi çeşitli materyallerle destekleyerek, öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken yönetim ve öğretmen kadromuzla uyumlu çalışmalar sergiliyoruz.

Adana Özel Okul Tavsiye

Adana özel okul tavsiyesi arayanlar için Ortadoğulular Eğitim Kurumları’nın tavsiyesi, velilerin özel okul seçerken, okulların inovasyon ve AR-GE altyapısını incelemeleri ve sürdürülebilir öğretim tekniklerini kullanıp kullanmadıklarını göz önünde bulundurmaları gerekliliğidir. Özel okulun en büyük önemi, bireyselliğin bu okullarda daha bir ön planda olduğudur. Çocuklarının kalabalık olmayan sınıflarda daha fazla ilgi görerek eğitim almasını isteyen veliler, özel okulları tercih ediyor olabilirler. Elbette her özel okul aynı seviyede başarı gösteriyor değildir. Okulların yabancı dil konusunda yeterliliği, yurt dışı proje olanaklarının olup olmadığı konusunda araştırılması gerekir. Bireylerin ana dilleri dışında birkaç dil daha bilmeleri gerekliliği, içinde bulunduğumuz yüzyılda yadsınamaz bir gerçek olduğundan, okulların bu konudaki yeterlilikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumumuz misyon olarak öğrencilerin toplumdaki statülerini geliştirmeyi amaçlamıştır.

Özel Okulların Önemleri Nelerdir?

Elbette bireylerin başlangıçta aldıkları eğitim, daha sonra üzerine yıllarca yenilerini ekleyecekleri gerçekliği söz konusu olduğundan, önemlidir. Bu nedenle velilerin en iyisini aramakta oldukları oldukça mantıklıdır. Özel okulların daha başarılı olmasının sebebi, daha yaygın eğitim gözetilmesi, öğrencilere verilen bilgilerin, sonuca ulaşıp ulaşmadığının gözlemlenmesidir. Adana özel okul tavsiyesi olarak kurumumuz, okulların öğretmen kadrosuna dikkat edilmesi gerektiğini söyler. Çoğu okul öğretmen kadrosunu seçerken çok ince eleyip sık dokumaz fakat öğretmenlerin bir bilgiye sahip olmaları, onu aktarabilecekleri anlamına gelmez. Özel okul seçimi yapılırken, öğretmenin öğrenciyle ve velilerle olan ilişkisinin yeterli olup olmadığı da dikkate alınmalıdır. Eski usül eğitim tekniklerinin artık geçerliliğini kaybettiği, bilgilerin öğrenciler tarafından kolayca unutulduğu ezberci sistemin geride kaldığı günümüzde, özel okullar devreye girmiş bulunmaktadır. Kişiler özel okulda edindikleri bilgileri, hayatlarına uyarlama yeteneği kazanırlar. Böylece bilgi bir zorunluluktan çok gerekliliğe dönüşeceğinden, bireyler öğrenme isteğini kendiliğinden hissedecekler, bu da motivasyonda ve kişilerin gelişiminde, gözle görülür bir artış sağlayacaktır. Özel okullarda aynı zamanda müzik, spor ve edebiyat dalında da öğrencilerin yetenekleri ve isteklilikleri doğrultusunda özel çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci bir derse olan eğilimi az olduğundan dolayı suçluluk duymamakta, kendisini daha çok ifade edebildiğini deneyimleyerek öğrendiği, farklı dallara yönelmektedir. Sanat ile ilgili dallarda eğilimleri olan öğrenciler ayrıca motive edilmekte ve desteklenmektedir.

Adana Kolej

Eğitim birçok alanda ve mekânda verilen, ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen toplumsal bir gelişim olgusudur. Bu tanıma göre bakacak olursak, eğitimin en önemli elemanları olan öğrenciler, bizlerin birer hedefi ve geleceğidir. Bu düşünceyle hareket ettiğimiz için, öğrencilerimize eğitim verirken, onların bizim yanılsamamız olduğunu düşünmekteyiz ve ona yönelik çalışmalar yapmaktayız. Kolej eğitimi ile öğrencilere verdiğimiz eğitim, onların geleceklerine daha parlak bakmalarını sağlamakta ve bizleri de gururlandırmaktadır. Adana kolej eğitimi ile öğrencilere, okul eğitimi vermekteyiz ve verdiğimiz bu eğitim, özel bir eğitimdir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizle birebir ilgilenmekteyiz ve bunun sonucunda onların dertlerini ve ihtiyaçlarını anlamak için elimizden gelen çabaların hepsini göstermekteyiz. Eğitim verdiğimiz kolejimiz, öğrencilerimizin evi gibi tasarlanmakta ve bu nedenle onların okullarında rahat etmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimize geçmişini öğretmeyi ve geleceğine yönelik kararlar vermeyi öğreten okulumuz, öğrencilerimizden gelecek başarılara göre kendini düzenlemekte ve geliştirmektedir. Bu nedenle en büyük amacımız, öğrencilerimizin gelecek kuşaklara faydalı olmasını sağlamaktır.

Okulumuzda en iyi eğitim kadrosuna sahip olmakla birlikte, en iyi eğitim aktivitelerini de uygulamaktayız. Güncel eğitim uygulamalarıyla, onların okullarında mutlu olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız. Adana kolej eğitimi, diğer kolejlere göre bir adım daha öndedir. Bunun en büyük nedeni, öğrencilerimizin geleceklerine yönelik planlar yapmalarına yardımcı olmamamızdır. Bu şekilde verilen eğitimin, geleceğe daha faydalı olduğunu düşünerek, eğitim anlayışımızı bu şekilde güncellemiş bulunmaktayız.

Adana Kolej İle Verilen Eğitim Güncel Bir Eğitim Midir?

Eğitim, her zaman güncellenmeli ve en iyi standartlarla verilmelidir. Bu nedenle kolejimizde verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin güncel bir şekilde eğitilmesini sağlamaya çalışmaktayız. Adana kolej eğitimi, öğrencilerimizin derslerinde başarılı olmaları için, onların sosyal hayatlarını da ailelerinden öğrenmektedir. Bu şekilde yaptığımız tespitlerin tamamı neredeyse yerinde olmakta ve bu şekilde öğrencilerimizin geleceklerine en önemli katkıyı yapmaya çalışmaktayız. Siz değerli velilerimizin, bizlere güvenmelerini istemekteyiz ve bu yolda bize destek olmanızı istemekteyiz. Sizin desteğiniz, bizleri güçlendirmekte ve geleceğe daha parlak bakmamızı sağlamaktadır. Başka konularda bilgi sahibi olmak için, kolejimizin iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

ADANA’NIN EN İYİ KOLEJİ

Toplumların gelişmesi ve ileri seviyeye gelmeleri için, eğitim olgusunun en iyi şekilde düzenlenmesi ve bu şekilde geliştirilesi gerekir. Gelişen bir toplum, geleceğe daha parlak bakacaktır ve bu şekilde eğitime gerekli olan önem verilecektir. Eğitimin en iyi şekilde verilmesi için ise, pek çok eğitim kurumları bulunmakta ve bu eğitim kurumlarından biri, kolejlerdir. Kolejler bir eğitim kurumu olmakta ve okullara göre, bir özel okul mahiyetindedir. Kolejimizde verilen eğitim, öğrencilerin hayata atılmalarını sağlamak ve bunu sağlarken onların en iyi şekilde gelişmelerine destek olmak üzerinedir. Kolejimiz, öğretmenlerini en iyi şekilde seçerek, öğrencilerine gereken önemi vermekte ve bu şekilde eğitimi sağlamak için en iyi şartları sağlamaktadır. Kolejimizde, eğitimi öğrencilerin geleceklerine ve hayallerine göre vermekteyiz. Tüm öğrencilerimizin bir ideali olmasını ve yollarını buna göre çizmelerini istemekteyiz. Çünkü bir yola çıkmadan, önce bir planın olması gerekir ve bu plana göre yan hedefler belirlenmelidir. Yan hedefleri belirlerken ise, Adana’nın en iyi koleji olmamızın avantajını kullanmaktayız ve bu şekilde öğrencilerimize gereken tavsiyeleri vermekteyiz. Öğrencilerimiz bu şekilde geleceklerine daha parlak bakmaktadırlar.

Öğrencilerimize gerekli olan rehberlik eğitimlerini de vermekteyiz ve onların gelişimlerine gerekli olan katkıları yapmaktayız. Adana’nın en iyi koleji olmak, pek çok konuda zor olduğu için, bu konularda zor olmaktadır. Ancak öğrencilerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları için, biz eğitimciler ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilere rehberlik hizmeti vermekteyiz ve onların yapacakları tercihlerde başarılı olmalarını sağlamaya çalışmaktayız.

Adana’nın En İyi Koleji Olmanın Diğer Avantajları Nelerdir?

Kolejimizde verdiğimiz eğitim çok yönlü olmakta ve öğrencilerimizi farklı düşünce sistemleriyle düşünmeleri için bilinçlendirmekteyiz. Çünkü bu şekilde düşünen bireyle, olaylara farklı yönlerden bakacaklardır ve bu sayede geleceğe hazırlanacaklardır. Adana’nın en iyi koleji olmak, öğrencilere gerekli olan eğitimin, en iyi ellerden verilmesini sağlamaktır. Bu nedenle öğrencilerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için, onlara eğitim verirken en iyi eğitimcileri kullanmaktayız. Sizlerde bu konularda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bizlere telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

ADANA ÖZEL OKUL

Okullar bizim geleceğimiz ve gelecek kuşaklara en iyi yatırım yapabileceğimiz eğitim kurumudur. Bu nedenle okullarımızı geleceğe hazırlamak için, yatırımlar yaparak geliştirmeliyiz. Öğrencilerimizi, eğitmenin en önemli yolu olan okul, zorunlu olması nedeniyle öğrencilerin pek önemsemediği bir eğitim olmaktadır. Dersleri geçmek için çabalayan öğrenciler, bu nedenle kendilerini geliştirememektedirler. Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak için, onlara ekstra bilgiler vermek ve bilgiler öğrencilerin hoşlarına gitmesi gerekir. Bu düşünceyle ilerleyen okulumuz, öğrencilerimizi eğitirken, pek çok farklı yöntemlere başvurmaktadır. Adana özel okul olmamız itibariyle, öğrencilerimize eğitim verirken, en önemli unsur, onların kişisel gelişimlerine bakmak olacaktır. Kişisel gelişimlerini hızlandıran çocuklar, geleceğe daha iyi bakacaklardır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerimize geleceğe hazırlamak için pek çok uygulamaya imza atmaktayız. Bu uygulamaların başında, öğrencilerin ilgisini çekmek gelmektedir. Uzman eğitim kadromuz sayesinde, öğrencilerimizin ilgilerini çekerek, onların daha iyi bireyler olmaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktayız.

Okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri de bulunmakta ve kantinimizde öğrenci sağlığına uygun yiyecekler bulundurmaktayız. Öğrencilerimizin en iyi şekilde beslenmeleri için, pek çok yatırım yapmaktayız. Bu yatırımlar okulumuza özel olmakta ve geliştirilmektedir. Adana özel okul olarak, öğrencilerimizin yiyecek içecek hizmetlerinden sonra, sosyal hayatlarının gelişmesine de önem vermekteyiz ve bu şekilde en iyi okullar arasına girmek için uğraşmaktayız. Öğrencilerimizin sosyal hayatlarından nasıl yaşadıkları ve rahat olduğu ortamlarda ne yaptıkları gibi konuları araştıran okulumuz, ona göre bir öğrenci portföyü oluşturmaktadır.

Adana Özel Okul İle Verilen Hizmetler Nelerdir?

Hizmet kalitemiz her anlamda gelişmekte ve ilerlemektedir. Bu doğrultuda hareket edersek, öğrencilerimizin gelecek kuşaklara hizmet etmeleri için, onlara şimdiden en iyi eğitim hizmetini vermemiz gerekmektedir. Adana özel okul olarak başladığımız eğitim kariyerimiz boyunca, öğrencilerimize daima önem verdik ve onların gelişimleri için çabaladık. Bu şekilde hareket ederek, saylı okullar arasına girdik ve eğitimimizi geliştirdik. Bunların yanında, öğrencilerimizle beraber aktivitelere de katılarak, onarın okul ortamını sevmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimize ek pek çok hizmetimiz bulunmakta ve siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz, bu konularda daha fazla bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz