ADANANIN EN İYİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ

Eğitim bireyde istendik davranış oluşturma sürecidir. İstendik davranıştan kasıt bireyde bilgi birikimi oluşturarak kendisini idare edebilen ve toplumda fayda bireyler oluşturma halidir. Bununla birlikte geçen bu süre içerisinde bu davranışları kazandırmaya yönelik birçok yöntem ve teknik uygulanmaktadır. Her eğitim kurumunun hatta her öğretmenin uygulayacağı yöntem farklıdır bu da öğrencilerin öğrenme süreçlerini pek tabi etkilemektedir.


Kurumumuz Adananın en iyi özel Anadolu lisesi olabilmek için oluşumundan itibaren yönetici ve öğretmen kadrosuyla büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Yönetimimiz, öğrencilerimize öğrenimlerini gerçekleştirebilecekleri uygun ortam ve materyal desteği sağlamakla birlikte kurumun ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Öğretmenlerimiz ise daha önce sağladıkları deneyimleri sayesinde öğrencilere onların seviyelerine uygun farklı öğretim yöntemleri uygulayarak öğrenim süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Oluşumumuzdan şuana kadar geçen süreç sonunda aslında ulaştığımız nokta Adananın en iyi özel Anadolu lisesi olma hedefimizi gerçekleştirdiğimiz noktadır. Her zaman daha iyisi olmak adına hiç durmadan çalışmalarımıza devam etmekteyiz.


Okulumuzun Sizlere Sunduğu İmkanlar

Kurumumuz öğrencilerimize bire bir etkileşimde bulunan öğretmenlerimizi büyük bir titizlikle seçmektedir. Öğrencilerle uygun iletişimi kurabilecek aynı zamanda öğrencilerimize model olabilecek uygun, yeniliğe açık çağdaş öğretmen seçimleri yapmaktadır. Seçilen öğretmenlerimiz ve yönetimimiz sayesinde Adananın en iyi özel Anadolu lisesi olarak anılmaktayız.

Öğretmenlerimiz sınıflarındaki her öğrencinin kendisine has özellikte olduğunun ve her birinin biricik olduğunun farkında olarak öğrenimlerini sağlamaktadır. Yani öğrencilerin hepsinin aynı kapasite olmadığının farkında olarak, her birine uygun ortam sağlanarak tam öğrenmelerini sağlamaktayız. Her öğrencinin konuya hakimiyeti tam ve eksiksiz sağlandığı vakit yeni konuya geçişleri gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede ileride öğrencilerin karşılaşacağı yeni konular da zorlanmayarak öğrenmeleri de sağlanacaktır. Ayrıca okulumuzda öğrencilerimizin öğrenimini destekleyecek farklı materyal destekleri bulunmaktadır.


Öğrencilerimizin öğrenimlerinin gerçekleştiği sırada ve okul dışındaki hayatlarında oluşan stres, sıkıntılarına çözüm bulmak için okullarımızda psikolojik destek sağlayan psikolojik danışmanlar bulunmaktadır. Bu psikolojik danışmanlar sayesinde öğrencilerimizin normal hayatına ya da öğrenim sırasında engel olan durumları ortadan kaldırarak onları daha uygun ve mutlu bireyler haline getirmekteyiz.